8 Mart 2014 Cumartesi

FONKSİYONLAR (FUNCTIONS)

Karışık Alıstırmalar:


Q-1) Bir pozitif tam sayı olan n'yi ve n adet karakteri girdi olarak alan bir program yazınız.
Bu program girilen karakterin sayı (0-9) , alfabetik(A-Z / a-z) ya da özel karakter (!, +, -, *, /,?,#...) olup olmadıgını belirlemelidir. Bu belirleme işlemi bir fonksiyonda yapılmalıdır. 
Dolayısıyla, bu fonksiyon bir karakteri parametre olarak almalı ve sayı karakteri ise 1; alfabetik karakter ise 2; özel karakter ise 3 değerini döndürmelidir.Program çalıştıgında aşagıdaki örnek çalışmaya uygun olmalıdır.
- Cevabin kaynak kodu icin buraya tıklayınız .Q-2) Kullanıcı tarafından girilen tamsayıların kaç basamaklı olduklarını hesaplayan program yazınız. Sayının basamak sayısının hesaplanması bir fonksiyon ile yapılmalıdır. Dolayısıyla, bu fonksiyon bir pozitif tamsayıyı parametre olarak almalı ve sayının basamak sayısını döndürmelidir. Sayı girişi ise negatif bir sayı girilene kadar devam etmelidir.
Program çalıştıgında aşagıdaki örnek çalışmaya uygun olmalıdır.


- Cevabin kaynak kodu icin buraya tıklayınız .
Q-3) Kullanıcıdan 4 basamaklı bir sayı alan ve bu sayının asagıdaki kurala uyup uymadıgını kontrol eden bir program yazınız.
                      abcd = ( ab + cd )^2
a,b,c,d sayının basamaklarını göstermektedir. Bu işlem için iki farklı fonksiyon kullanınız. Fonksiyon ilk() çağrıldıgı yerden 4 basamaklı sayı almalı ve çağrıldıgı yere bu sayının ilk iki basamağından olusan sayıyı döndürmelidir. Fonksiyon son() 
çağrıldıgı yerden 4 basamaklı sayı almalı ve çağrıldıgı yere bu sayının son iki basamağından olusan sayıyı döndürmelidir.
Program çalıştıgında aşagıdaki örnek çalışmaya uygun olmalıdır.


- Cevabin kaynak kodu icin buraya tıklayınız .

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder